آموزش دوخت یقه

آموزش دوخت یقه | به منظور آموزش دوختن یقه، شیک و پیک اقدام به جمع آوری آموزش های تصویری در این حوزه نموده است. شیک و پیک همواره تلاش میکند تا بتواند ویدیو های آموزشی با کیفیتی در خصوص دوخت انواع یقه تولید و جمع آوری نماید.

آموزش دوخت یقه 001 (53)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه هفت

آموزش دوخت یقه 001 (52)| شیک و پیک

آموزش دوخت سجاف یقه گرد

آموزش دوخت یقه 001 (51)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه ب ب

آموزش دوخت یقه 001 (41)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه ها

آموزش دوخت یقه 001 (37)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه خرگوشی

آموزش دوخت یقه 001 (33)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه خطی

آموزش دوخت یقه 001 (29)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه آمریکایی بدون پشت یقه

آموزش دوخت یقه 001 (28)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه خشتی

آموزش دوخت یقه 001 (40)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه مردانه پایه جدا

آموزش دوخت یقه 001 (44)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه مسطح

آموزش دوخت یقه 001 (48)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه حلزونی

آموزش دوخت یقه 001 (24)| شیک و پیک

آموزش دوخت یقه دلبر